Kvaliteta rada te individualan pristup svakom pacijentu.