U postupku sterilizacije slijede se strogi i dobro definirani protokoli.